No tempo de lecer

  • Dá prioridade ao uso de pilas recargables. A longo prazo, supoñen un importante aforro.
  • Reutiliza as bolsas de plástico das compras para o lixo ou outros usos.
  • Pensa antes de comprar produtos que realmente non necesites, sobre todo para festas e vacacións.
  • Innova á hora de realizar un agasallo: reutiliza obxectos, fabrícao ti mesmo, regala produtos inmateriais, etc…
  • Nas festas e celebracións emprega recipientes herméticos para os alimentos, así como cubertos e vaixelas reutilizables, minimizando os de usar e tirar.
  • En xeral, comparte coa familia e os amigos, aqueles produtos que non utilices de maneira habitual, como poden ser as ferramentas.