No Fogar

  • Dá prioridade ao uso de materiais e produtos reutilizables, como panos de tea, vasos e pratos lavables, evitando, na medida do posible, artigos de usar e tirar.
  • Reutiliza e arranxa todo o que resulte posible. Cada ano desfacémonos de moitos aparellos electrónicos tales como neveiras, teléfonos, ordenadores, etc… que aínda serven.
  • Procura empregar pilas recargables nos utensilios e xoguetes que funcionen a pilas.
  • Dá prioridade ao consumo de alimentos frescos. Reducirás a xeración de residuos, en comparación coa comida preparada e envasada, e a dieta será máis saudable.
  • Respecto das cousas que xa non usen os membros da unidade familiar, debemos procurar que alguén as reciba.
  • Se vives no rural e dispós de horta ou xardín, elabora compost a partir da materia orgánica e dos restos vexetais. A práctica da autocompostaxe permite reducir a bolsa do lixo e o emprego de fertilizantes químicos, toda vez que se obtén un abono natural con excelentes beneficios para o solo.