No traballo e nos centros educativos

  • Non desaproveites o papel. Garda o papel impreso para reutilizalo como borrador.
  • Usa papel reciclado sempre que poidas. Isto aumentará a súa demanda, contribuíndo á súa maior produción e, en consecuencia, á preservación de recursos naturais.
  • Procura minimizar o uso de papeis plastificados ou encerados, cuxa reciclaxe é máis complicada. Utilízaos soamente cando non exista outra posibilidade.
  • Inclínate polas comunicacións por correo electrónico en lugar de por fax ou correo postal para minimizar o consumo de papel.
  • Imprime só o que realmente necesites, e sempre que poidas, polas dúas caras.
  • Separa o papel que xa non se poida utilizar para depositalo no contedor azul. Así terá como destino a reciclaxe.
  • Aproveita ben os cartuchos de tinta e tóners. Unha vez consumidos, entrégaos a un xestor autorizado.
  • Dá preferencia aos materiais recargables, reutilizables e fabricados con elementos reciclados e reciclables, elixindo prioritariamente artigos identificados coa ecoetiqueta europea.
  • Para a merenda e aperitivo de media mañá, procura utilizar recipientes e botellas reutilizables, evitando as dun só uso.
  • Utiliza o teu propio vaso ou cunca. Evita o uso de cuncas e vasos desbotables.