Na compra

  • Antes de realizar a compra, fai a lista do que necesites. Así evitarás caer nas compras compulsivas.
  • Utiliza o teu propio carro da compra ou bolsas reutilizables, sempre que che resulte posible. Recorda que as bolsas do supermercado pódelas usar máis dunha vez e unha vez finalizado o seu uso, pódense reciclar se as depositas no contedor amarelo.
  • Prioriza os produtos a granel sempre que che sexa posible para contribuír á redución de residuos.
  • Á hora de elixir un produto, ten en conta a súa calidade e durabilidade, así como os residuos que xeran as diferentes opcións de comercialización deste.
  • Compra as cantidades de alimentos axeitadas para as necesidades da familia e elixe os produtos tendo en conta a súa caducidade. Diferenza entre consumo preferente e data de caducidade.